Erebia lefebvrei

(Boisduval, 1828)

Cantabrische erebia

Beschrijving:
De donker gekleurde Cantabrische erebia wordt vooral aangetroffen op open, rotsige hellingen met stukken grazige vegetatie, vaak op een kalkhoudende bodem. Als waardplanten zijn verschillende Festuca - en Poa -soorten bekend zoals Festuca ovina (genaald schapengras), Festuca paniculata , Poa alpina en Poa pratensis (veldbeemdgras). De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als rups.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Puinhellingen

Sterk gelijkende soorten:
Erebia pluto
Erebia melas
Erebia meolans

Verspreiding:
De soort komt in Spanje in het Cantabrisch Gebergte voor (Picos de Europa), de Sierra de la Demanda en in de Spaanse en Franse Pyreneeën. Vliegt van 1700-3000m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
E. lefebvrei 7

%LABEL% (%SOURCE%)