Esperarge climene

(Esper, 1783)

Kleine schaduwzandoog

Beschrijving:
De kleine schaduwzandoog is een soort van open, grazige plekken in bossen. De vlinders komen zowel in loofbossen als gemengde bossen voor. Ze hebben een snelle vlucht. Als ze rusten zitten ze vaak in de bomen, soms ook op de lagere vegetatie. De rupsen voeden zich met grassoorten, o.a. met Poa annua (straatgras) maar ook met forse, breedbladige grassen. De soort heeft één generatie per jaar.

Leefgebied:
Gemengd bos
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Kirinia roxelana

Verspreiding:
Soort komt zeer lokaal in ZO-Europa voor: in O-Joegoslavië, O-Albanië, Macedonië, NW-Griekenland en NW-Bulgarije. Vliegt van 700-1600m.

Vliegtijd:
juni, juli.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
E. climene 7

%LABEL% (%SOURCE%)