Pseudochazara anthelea

(HÜbner, 1824)

Witbandheremiet

Beschrijving:
De mannetjes van de witbandheremiet zijn met hun witte vleugelvlekken en donkere geurstreep onmiskenbaar. De vlinders komen voor bij droge grazige vegetaties, bij open struweel en op rotsachtige hellingen. Soms worden ze ook in open bossen gezien. Ze drinken vaak nectar uit distelachtige planten en de mannetjes verdedigen vanaf een rots of ander opvallend punt een territorium. De soort heeft één generatie per jaar.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe
Phrygana vegetaties
Puinhellingen
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Pseudochazara geyeri
Pseudochazara graeca

Verspreiding:
Komt in ZO-Europa voor: in Kroatië, Bosnië-Hercegovina, ZW-Bulgarije, Albanië, Macedonië en verspreid in heel Griekenland (inclusief Kreta en O-Egeïsche eilanden). Vliegt van 400-1800m.

Vliegtijd:
mei, juni, juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. anthelea 7

%LABEL% (%SOURCE%)