Pseudochazara hippolyte

(Esper, 1784)

Nevadaheremiet

Beschrijving:
De Nevadaheremiet vliegt in de bergen op open, droge, plekken met een afwisseling van grazige vegetatie en kale, zandige of kiezelige bodem, soms met hier en daar struikjes; ook bij puinhellingen worden de vlinders waargenomen. De rupsen voeden zich met grassen, welke soorten is niet precies bekend, mogelijk met Festuca ovina (genaald schapengras), Sesleria albicans of Brachypodium cistachyon . De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als rups.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Heide en struweel
Puinhellingen

Sterk gelijkende soorten:
Hipparchia semele

Verspreiding:
Komt in Europa alleen lokaal in berggebieden in ZO-Spanje voor, o.a. in de Sierra Nevada, de Sierra de los Filabres en de Sierra de Maria. Vliegt van 1400-2700m.

Vliegtijd:
juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. hippolyte 7

%LABEL% (%SOURCE%)