Pseudochazara geyeri

(Herrich-Schäffer, 1846)

Grauwe heremiet

Beschrijving:
De grauwe heremiet komt in de bergen voor op droge, vaak stenige of rotsachtige hellingen die begroeid zijn met grazige vegetatie. De vlinders zitten vaak op de bodem of op stenen te rusten, maar ook bloemen worden regelmatig bezocht. Ze vliegen laag boven de grond. Als waardplant worden grassoorten gebruikt. De grauwe heremiet heeft één generatie per jaar.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe

Sterk gelijkende soorten:
Pseudochazara graeca
Pseudochazara anthelea

Verspreiding:
Komt in ZO-Europa voor: in O-Albanië, ZW-Macedonië en NW-Griekenland. Vliegt van 1400-1700m.

Vliegtijd:
juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. geyeri 7

%LABEL% (%SOURCE%)