Erebia palarica

Chapman, 1905

Asturische erebia

Beschrijving:
Deze grote erebia-soort is te vinden bij grazige vegetaties waar verspreid struiken groeien, zoals brem en boomheide. De soort komt op zure bodems voor. De rupsen voeden zich met verschillende Poa -soorten (beemdgras) en Festuca -soorten (zwenkgras).

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Erebia meolans
Erebia triaria
Erebia medusa
Erebia alberganus

Verspreiding:
Komt alleen voor in het Cantabrisch gebergte (N-Spanje) en de uitlopers ervan. Vliegt van 1100-1800m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
E. palarica 7

%LABEL% (%SOURCE%)