Erebia neoridas

(Boisduval, 1828)

Herfsterebia

Beschrijving:
De herfsterebia komt voor op open plekken in bossen en bij grazige vegetaties met verspreide struiken. De rupsen voeden zich met verschillende grassoorten zoals Digitaria sanguinalis (harig vingergras), Poa alpina , P. pratensis (veldbeemdgras), P. annua (straatgras), Festuca ovina (genaald schapengras) en F. elatior . De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als rups.

Leefgebied:
Matig voedselrijk grasland
Naaldbos
Puinhellingen

Sterk gelijkende soorten:
Erebia aethiops
Erebia pronoe

Verspreiding:
Komt voor in de Spaanse Pyreneeën (met name in oostelijk deel), in grote delen van ZO-Frankrijk (oostelijke Pyreneeën, Massief Centraal, Provence, Franse Alpen) en in Italië in de westelijke Alpen, de Alpi Apuane en de M-Apennijnen. Vliegt van 500-1600m.

Vliegtijd:
juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
E. neoridas 7

%LABEL% (%SOURCE%)