Erebia pronoe

(Esper, 1780)

Watererebia

Beschrijving:
De watererebia is vooral op kruidenrijke graslanden, rotsige, grazige hellingen en bij bossen aan te treffen. Het vrouwtje legt de eitjes vaak dicht bij de grond op verdroogde grashalmen. De rupsen overwinteren in het eerste stadium en verpoppen in juni of juli van het volgende jaar. Ze voeden zich met Festuca ovina (genaald schapengras), F. quadrifolia en met verschillende Poa -soorten (beemdgras).

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Heide en struweel
Steile rotsen - binnenland

Sterk gelijkende soorten:
Erebia aethiops
Erebia neoridas
Erebia montana

Verspreiding:
Komt in Europa in verschillende berggebieden voor: Cantabrisch gebergte, de Pyreneeën, de Alpen (vanaf Franse Alpen tot in Oostenrijk en Slovenië), Jura, Tatra, Fatra, Karpaten en in de Balkan in de Dinarische Alpen, in de Stara Planina en het Rila gebergte in Bulgarije en in gebergten in Macedonië en Albanië. Vliegt van 900-2500m.

Vliegtijd:
juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
E. pronoe 7

%LABEL% (%SOURCE%)