Erebia polaris

Staudinger, 1871

Poolerebia

Beschrijving:
De poolerebia is vaak te vinden in vochtige graslanden, maar ook in droge graslanden en ruderale terreinen komt de soort voor. De vlinders worden ook in de beschutting van berken en jeneverbessen waargenomen. In tegenstelling tot andere lapland-erebia's (E. disa en E. embla) komt de poolerebia niet in veenmoerassen voor. De eitjes worden afgezet op Milium effusum en Poa palustris (moerasbeemdgras). De ontwikkeling van de rupsen duurt bijna twee jaar.

Leefgebied:
Braakliggend terrein
Droge zure graslanden
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Erebia medusa
Erebia alberganus

Verspreiding:
Komt langs de Noordelijke IJszee in het uiterste noorden van Noorwegen en het aangrenzende deel van Finland voor. Vliegt vanaf zeeniveau tot 200m hoogte, soms tot 400m.

Vliegtijd:
juli.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
E. polaris 7

%LABEL% (%SOURCE%)