Erebia disa

(Thunberg, 1791)

Noordse erebia

Beschrijving:
De noordse erebia is net als de siberische erebia een soort van moerassen, maar de twee soorten komen niet in dezelfde moerasgebieden voor. De noordse erebia mijdt de laaglandmoerassen en is boven de 350m te vinden in open moerassen in bossen. De moerassen worden gekenmerkt door een lage begroeiing van mossen en grassen en door het ontbreken van bomen en struiken (ze worden wel omgeven door berken). De soort komt ook langs meren en bij stroompjes voor, en op zoek naar nectar op open plekken in bossen. De ontwikkeling van ei tot vlinder duurt twee jaar.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Gemengd bos
Hoogveen
Moeras
Vochtig grasland en ruigte

Sterk gelijkende soorten:
Erebia embla

Verspreiding:
Komt ten noorden van 65°NB voor in Noorwegen, Zweden en Finland. Vliegt van 350-500m.

Vliegtijd:
juni, juli.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
E. disa 7

%LABEL% (%SOURCE%)