Erebia eriphyle

(Freyer, 1836)

Alpenbergerebia

Beschrijving:
De Alpenbergerebia is een lokaal voorkomende, kleine erebia-soort. Het is een typische soort van noordgeëxponeerde ruigtekruidenvegetaties met veel opslag van elzen (Alnus) in de subalpiene en alpiene zone. Op veel vindplaatsen groeien als opvallende kruiden Adenostyles alliariae en Peucedanum ostruthium . Als waardplanten worden de grassoorten Anthoxanthum odoratum (gewoon reukgras) en Deschampsia cespitosa (ruwe smele) gebruikt. Een deel van de rupsen kruipt voor de winter uit het ei, de meeste overwinteren echter in het ei en verschijnen pas in het voorjaar om van de grassen te gaan eten. In de herfst gaan de rupsen weer in winterrust. Het volgende voorjaar vervellen ze nog twee keer en verpoppen eind mei.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland

Sterk gelijkende soorten:
Erebia manto
Erebia epiphron
Erebia melampus

Verspreiding:
Komt alleen lokaal in de Alpen voor: in Zwitserland in de noordelijke Alpenzone en in Engadin, in Italië in de Ortler Alpen en Dolomieten, in Duitsland in de Allgäuer Alpen en in Oostenrijk tot in de Koralpe. Vliegt tussen 1200-2250m.

Vliegtijd:
juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
E. eriphyle 7

%LABEL% (%SOURCE%)