Proterebia afra

(Fabricius, 1787)

Veeloog

Beschrijving:
De veeloog komt voor in droge graslanden met hier en daar struiken, op rotsachtige hellingen en in de buurt van bossen. Het vrouwtje legt de eieren op Festuca ovina (genaald schapengras); ze legt steeds een paar eieren op een graspol. De soort heeft één generatie per jaar.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Gemengd bos
Heide en struweel
Phrygana vegetaties
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Onmiskenbaar

Verspreiding:
Komt in Kroatië in het centrale deel van de kustzone voor (150-500m) en in NW-Griekenland (550-1250m).

Vliegtijd:
april, mei.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. afra 7

%LABEL% (%SOURCE%)