Pyronia cecilia

(Vallantin, 1894)

Zuidelijk oranje zandoogje

Beschrijving:
Het zuidelijk oranje zandoogje leeft in droge graslanden, op rotsachtige hellingen met grazige vegetatie en bij open struweel. Soms worden de vlinders ook op open plekken in bossen gezien. Als waardplanten worden grassoorten gebruikt, welke is niet precies duidelijk (waarschijnlijk Deschampsia cespitosa (ruwe smele)). De soort heeft één of twee generaties per jaar en overwintert als rups.

Leefgebied:
Altijdgroen loofbos
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Phrygana vegetaties
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Pyronia tithonus
Maniola jurtina
Hyponephele lycaon

Verspreiding:
Komt in grote delen van Z-Europa voor: vrijwel geheel Portugal en Spanje (uitgezonderd de noordkust), ZO-Frankrijk (tot in Centraal Massief), grote delen van Italië (in noorden vrijwel ontbrekend) en in ZO-Europa in ZW-Kroatië, Albanië en W- en Z-Griekenland. Komt ook op verschillende eilanden in de Middellandse Zee voor. Vliegt vanaf zeeniveau tot 1200m.

Vliegtijd:
mei, juni, juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. cecilia 7

%LABEL% (%SOURCE%)