Euphydryas intermedia

(Ménétriés, 1859)

Oranjebonte parelmoervlinder

Beschrijving:
De oranjebonte parelmoervlinder is - op zoek naar nectar- of waardplanten - te vinden bij kruidenrijke, open struwelen; op open plekken in lichte bossen, in bloemrijke graslanden en bij vegetaties van dwergstruiken boven de boomgrens. De vlinders komen maar lokaal voor; op de vliegplaatsen kunnen ze echter talrijk zijn. Het vrouwtje legt de eieren in één legsel op de onderkant van de bladeren van de waardplant Lonicera caerulea . De rupsen leven in een gezamenlijk spinselnest en in de herfst spinnen ze meerdere bladeren aan elkaar, om zo beschut te kunnen overwinteren. De ontwikkeling van de rupsen duurt twee jaar.

Leefgebied:
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Euphydryas maturna
Euphydryas cynthia

Verspreiding:
Komt in Europa alleen in de Alpen voor: vanaf de Franse Alpen tot in Oostenrijk en Slovenië. Vliegt meestal tussen 1700-2200m, maar kan van 1000-2500m worden waargenomen.

Vliegtijd:
juli.

Status Europa:
Bedreigd in Europa door achteruitgang van 20 tot 50% in de laatste 25 jaar en het zeer beperkte voorkomen.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
E. intermedia 7

%LABEL% (%SOURCE%)