Polyommatus damon

(Denis and SchiffermÜller, 1775)

Witstreepblauwtje

Beschrijving:
Het witstreepblauwtje is het enige blauwtje met witte streep over de achtervleugels, waarvan het mannetje blauw is. Er komen echter ook zeldzame bruine mannetjes voor. Het vliegt op graslanden en ruigten op kalkbodems. Dit kunnen kleine plekjes langs struweel of bosrand zijn. Ook op verlaten esparcetteakkers komen ze voor. De eitjes worden afgezet op diverse soorten Onobrychis , onder andere Onobrychis viciifolia (esparcette). De rupsen zitten graag tussen de bloemen. Ze beginnen laat in de namiddag te foerageren. Vaak zijn ze omgeven door mieren van de geslachten Lasius of Formica . De verpopping vindt in de strooisellaag plaats. Het witstreepblauwtje vliegt in één generatie per jaar.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Polyommatus dolus
Aricia nicias
Plebeius glandon

Verspreiding:
Komt voor in enkele van elkaar gescheiden bergachtige streken. In Spanje zeldzaam, maar lokaal algemeen in het noorden en oosten. In Frankrijk in de bergen in het zuiden. Bergen van Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Z- en O-Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Joegoslavië, Griekenland. Vliegt van 1000 tot 2100m.

Vliegtijd:
juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Niet in de Benelux. Dichtstbijgelegen populaties op kalkbodems in bergachtige gebieden in Duitsland.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. damon 7

%LABEL% (%SOURCE%)