Aricia anteros

(Freyer, 1838)

Balkan bruin blauwtje

Beschrijving:
Het Balkan bruin blauwtje is een soort van bloemrijke graslanden en van rotsachtige hellingen begroeid met grazige vegetatie. De vlinders komen vaak op plekken met een kalkrijke bodem voor. Ze worden soms ook bij struweel en op open plekken in bossen waargenomen. Als waardplant worden verschillende Geranium -soorten gebruikt, zoals G. asphodeloides , G. sanguineum (bloedooievaarsbek) en G. macrorrhizum . De rupsen eten van de bladeren en worden door mieren bezocht. De soort heeft, afhankelijk van de hoogte, één tot drie generaties per jaar.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland
Puinhellingen

Sterk gelijkende soorten:
Polyommatus eros
Polyommatus eroides

Verspreiding:
Komt in ZO-Europa voor vanaf het kustgebergte van Kroatië, via ZW-Joegoslavië, tot in gebergten in ZW-Bulgarije en verspreid in Griekenland tot op de Peloponnesos. Vliegt van 400-2400m.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
A. anteros 7

%LABEL% (%SOURCE%)