Aricia eumedon

(Esper, 1780)

Zwart blauwtje

Beschrijving:
Het zwart blauwtje komt voor op hooilanden, in beekdalen en langs bosranden. Het is een vlinder met een lokale verspreiding. Het vrouwtje zet de eitjes af in de bloem van Geranium (ooievaarsbek) soorten. Graag kiest ze hierbij een plekje onderaan het vruchtbeginsel. Als het rupsje het ei heeft verlaten, boort het zich eerst een weg in hert vruchtbeginsel, waar het ruim een week leeft. Daarna voedt ze zich met bladeren. Ze knaagt de bladsteel aan, zodat het blad begint te welken. De rups overwintert halfvolgroeid in de strooisellaag. De verpopping vindt plaats op de waardplant. Het zwart blauwtje brengt maar één generatie voort.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland
Vochtig grasland en ruigte

Sterk gelijkende soorten:
Onmiskenbaar

Verspreiding:
Het zwart blauwtje komt voor in Finland, Zweden, de Noorse bergen, Öland en Gotland, O- en Z-Duitsland en verder naar het oosten, de Alpen, sporadisch in Italië en Sicilië, Kroatië, Macedonië en Bulgarije, N- en Midden-Griekenland, in Frankrijk verder in de Pyreneeën en het Centraal Massief, in Spanje eveneens in de Pyreneeën, het Cantabrisch gebergte, Sierra de la Demanda, Cuenca, Sierra de Maria, S. de Tejeda. Vliegt in Midden- en Z-Europa van 700 tot 2500m, in Scandinavië echter beneden 1000m.

Vliegtijd:
mei, juni, juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet voor in de Benelux. Op enkele vliegterreinen en soms in lage aantallen in Duitsland en Scandinavië.

Trend en mate van voorkomen per land:
A. eumedon 7

%LABEL% (%SOURCE%)