Plebeius hesperica

(Rambur, 1839)

Spaans saffierblauwtje

Beschrijving:
Het Spaans saffierblauwtje is vooral in droge graslanden, op ruderale plaatsen en bij struweel te vinden. De rupsen voeden zich met Astragalus alopecurioides en A. turolensis , mogelijk ook met andere Astragalus -soorten (hokjespeul). De waardplanten – en dus ook de vlinders– komen maar zeer plaatselijk voor. De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als rups. Zowel de rupsen als de poppen worden door mieren bezocht.

Leefgebied:
Braakliggend terrein
Droog kalkgrasland en steppe

Sterk gelijkende soorten:
Plebeius argus
Plebeius idas
Polyommatus escheri

Verspreiding:
Komt in geïsoleerde populaties in verschillende berggebieden in Z- en M-Spanje voor: bij Granada (Sierra Nevada, S. de Alfacar), bij Teruel (S. de Albarracin), bij Madrid en Toledo. Vliegt van 400-1400m.

Vliegtijd:
april, mei, juni.

Status Europa:
Kwetsbaar in Europa door achteruitgang van 20 tot 50% in de laatste 25 jaar en het zeer beperkte voorkomen.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. hesperica 7

%LABEL% (%SOURCE%)