Glaucopsyche alexis

(Poda, 1761)

Bloemenblauwtje

Beschrijving:
Het bloemenblauwtje is een mooie verschijning op droge en vochtige bloemrijke grazige vegetaties, zoals hooilanden en open plekken in bossen. Ze kunnen er in flinke aantallen vliegen. De eitjes worden tussen de bloemen van allerlei klaversoorten gelegd, onder andere Astragalus (hokjespeul), Cytisus (brem), Genista (heidebrem), Vicia (wikke), Coronilla (kroonkruid) en Melilotus (honingklaver) soorten. De rupsen voeden zich van de bloemen. Ze worden regelmatig bezocht door de werksters van verschillende mierensoorten. De rupsen overwinteren halfvolwassen in de strooisellaag. Het bloemenblauwtje vliegt in één generatie per jaar.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Glaucopsyche paphos
Glaucopsyche melanops

Verspreiding:
Het bloemenblauwtje komt in vrijwel heel Europa voor behalve het westen van het Iberisch schiereiland, Engeland, Ierland, het noordwest-europese laagland en het noorden van Scandinavië. Boven 1500m hoogte komt het bloemenblauwtje niet meer voor.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli.

Status Europa:
Kwetsbaar in Europa door achteruitgang van 20 tot 50% in de laatste 25 jaar.

Status Benelux:
In de Benelux lokaal, vaak in lage aantallen. Niet in Nederland. Bloemrijke hellingen in bossen, onder andere in de Gaume. In Wallonië bedreigd.

Trend en mate van voorkomen per land:
G. alexis 7

%LABEL% (%SOURCE%)