Pseudophilotes abencerragus

(Pierret, 1837)

Moors tijmblauwtje

Beschrijving:
Het leefgebied van het Moors tijmblauwtje bestaat uit stenige terreinen met bloemrijke vegetaties en struweelbegroeiing. In de literatuur worden voor dit blauwtje verschillende waardplanten genoemd zoals Thymus vulgaris (echte tijm), Erica scoparia en Cleonia lusitanica . Op de laatstgenoemde plant legt het vrouwtje de eitjes op de bladeren, maar de rupsen eten niet van de bladeren maar van de bloemhoofdjes. De soort heeft maar één generatie per jaar en overwintert als rups.

Leefgebied:
Braakliggend terrein
Droog kalkgrasland en steppe

Sterk gelijkende soorten:
Pseudophilotes barbagiae

Verspreiding:
Het Moors tijmblauwtje komt lokaal voor in het zuiden en midden van Spanje en in Z-Portugal. Vliegt van 100-1500m.

Vliegtijd:
april, mei.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. abencerragus 7

%LABEL% (%SOURCE%)