Colias aurorina

Herrich-Schäffer, 1850

Griekse luzernevlinder

Beschrijving:
De Griekse luzernevlinder komt voor in droge graslanden met hier en daar struiken en bij open naaldbos. Het vrouwtje legt de eieren op de bladeren van Astracantha rumelica en Astragalus parnassi . In de leefgebieden komen de waardplanten vaak talrijk voor. De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als jonge rups.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Naaldbos
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Colias myrmidone
Colias caucasica
Colias hecla

Verspreiding:
Komt zeldzaam in Joegoslavië en verspreid in W- en M-Griekenland voor. Vliegt van 550-2000m, op de Peloponnesos boven de 1100m.

Vliegtijd:
mei, juni, juli.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
C. aurorina 7

%LABEL% (%SOURCE%)