Colias nastes

Boisduval, 1832

Vale luzernevlinder

Beschrijving:
Vale luzernevlinders komen in Lapland zowel in de bergen als in lager gelegen gebieden voor. Ze zijn te vinden in moerassen in de berken-zone, in moerassen op berghellingen en op droge tot natte alpiene graslanden. De vlinders verschijnen vroeg, zodra de berken uitlopen. Als waardplant worden Astragalus alpinus en A. frigidus gebruikt (hokjespeul-soorten), mogelijk ook Vaccinium (bosbes). De soort heeft één generatie per jaar en overwintert meestal als pop, soms als rups. De poppen kunnen één of twee winters overwinteren.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Droog kalkgrasland en steppe
Heide en struweel
Matig voedselrijk grasland
Vochtig grasland en ruigte

Sterk gelijkende soorten:
Colias phicomone

Verspreiding:
Komt in het noordelijk deel van Noorwegen en Zweden voor (ten noorden van 66°NB) en zeer zeldzaam in N-Finland. Vliegt tussen 100 -1100m.

Vliegtijd:
mei, juni, juli.

Status Europa:
Kwetsbaar in Europa door achteruitgang van 20 tot 50% in de laatste 25 jaar. Overbegrazing door rendieren vormt een bedreiging omdat rendieren bij voorkeur van de waardplant Astragalus eten.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
C. nastes 7

%LABEL% (%SOURCE%)