Pontia chloridice

(HÜbner, 1813)

Klein resedawitje

Beschrijving:
Het klein resedawitje is een zeldzame vlindersoort. De vlinders vliegen vaak op plekken waar de grond bedekt is met stenen en grind, zoals in droge rivierbeddingen en langs rivieren, maar ook bij open struweel en bij vochtige en droge grazige vegetaties worden ze waargenomen. Het zijn goede vliegers, die trekgedrag vertonen en dus ook buiten hun leefgebied kunnen worden waargenomen. Belangrijkste waardplant is waarschijnlijk Cleome ornithopodioides , waarvan de rupsen de bladeren, bloemen en rijpende zaden eten. De volgroeide rupsen kruipen naar beneden om op stenen te verpoppen. De soort heeft twee generaties per jaar en overwintert als pop.

Leefgebied:
Braakliggend terrein
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland
Puinhellingen
Steile rotsen - binnenland

Sterk gelijkende soorten:
Pontia callidice
Pontia daplidice complex

Verspreiding:
Komt zeer lokaal in ZO-Europa voor: in Albanië, O- en Z-Bulgarije, NO-Griekenland en op Cyprus.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. chloridice 7

%LABEL% (%SOURCE%)