Pieris balcana

Lorkovic, 1970

Balkan geaderd witje

Beschrijving:
Het Balkan geaderd witje lijkt zeer sterk op het klein geaderd witje (P. napi) en ook de biotoopkeuze komt grotendeels overeen. De vlinders vliegen vaak bij kruidenrijke vegetaties langs bosranden en heggen en op open plekken in bossen. De vrouwtjes leggen de eieren op verschillende kruisbloemigen. De soort heeft twee tot drie generaties per jaar en overwintert als pop.

Leefgebied:
Gemengd bos
Naaldbos
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Pieris napi
Pieris bryoniae

Verspreiding:
Komt verspreid in de Balkan voor vanaf Kroatiƫ tot in ZW-Bulgarije en M-Griekenland. Vliegt tot 1300m.

Vliegtijd:
maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. balcana 7

%LABEL% (%SOURCE%)