Papilio hospiton

Guenée, 1839

Corsicaanse koninginnenpage

Beschrijving:
De Corsicaanse koninginnenpage is een soort van open grazige hellingen, vaak met hier en daar struiken en rotsen en van hellingen met (laag) struweel. Net als bij de gewone koninginnenpage (P. machaon) vertonen de mannetjes van deze soort hilltopping-gedrag: ze verzamelen zich op de toppen van heuvels of bij andere opvallende punten en wachten daar de vrouwtjes af. De rupsen leven op Corsica van Ferula communis (reuzenvenkel), Ruta corsica en Peucedanum paniculatum , op Sardinië zijn ze alleen op F. communis gevonden. Er komen op Corsica verschillende populaties voor die elk strikt gebonden zijn aan één van de drie voedselplanten. De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als pop.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Heide en struweel
Phrygana vegetaties
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Papilio machaon
Papilio alexanor
Iphiclides podalirius

Verspreiding:
De Corsicaanse koninginnenpage komt alleen op Corsica en Sardinië voor, meestal op een hoogte tussen de 400 en 1500m.

Vliegtijd:
mei, juni, juli.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. hospiton 7

%LABEL% (%SOURCE%)