Parnassius apollo

(Linnaeus, 1758)

Apollovlinder

Beschrijving:
De apollovlinder komt voor in bergachtige streken, waar hij voorkomt langs stijle zonnige hellingen met een schrale begroeiing. Er komen in Europa veel verschillende ondersoorten, vormen en abberaties voor. Dit komt door het sterk verdeelde verspreidingsgebied: in ieder gebied ontwikkelen de populaties zich nu onafhankelijk van de andere verder, zodat grote verschillen kunnen ontstaan. De ecologie is echter vergelijkbaar. Het vrouwtje zet de eitjes apart of in kleine groepjes op of in de buurt van de waardplant Sedum (vetblad) af. De volgroeide, maar zeer kleine rups overwintert nog in de eischaal. In de volgende lente verlaat ze de eischaal en begint nu eerst de knoppen van de waardplant op te vreten, In de latere rupsstadia worden ook de bladeren gegeten. Voor de verpopping zoekt de rups een veilig plekje tussen stenen op. Daar maakt ze een los spinsel, waarin ze verpopt. De vlinder bezoeken graag distels en andere planten om er nectar te zuigen. De meeste vliegterreinen van de apollo liggen onder de boomgrens, terwijl die van de kleine apollovlinder doorgaans boven de boomgrens liggen. De apollo heeft één generatie per jaar.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Droog kalkgrasland en steppe
Steile rotsen - binnenland

Sterk gelijkende soorten:
Parnassius phoebus

Verspreiding:
In de meeste grote berggebieden in Europa. Spanje, Z-Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Z-Duitsland tot aan de Moezel, Italië, Balkan en Griekenland, het zuiden van Noorwegen, Zweden en Finland. De apollovlinder is zeer variabel. De vlinders uit de verschillende streken vertonen meestal verschillen in uiterlijk. Vliegt van 1000 tot 2400m hoogte, soms ook lager.

Vliegtijd:
mei, juni, juli, augustus, september.

Status Europa:
Kwetsbaar in Europa door achteruitgang van 20 tot 50% in de laatste 25 jaar. Met name in Oostenrijk, Polen, Duitsland en Roemenië is de apollovlinder sterk achteruit gegaan. In Tsjechië en Letland is hij inmiddels verdwenen.

Status Benelux:
In Nederland dwaalgast, in Wallonië mogelijk dwaalgast.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. apollo 7

%LABEL% (%SOURCE%)