Pyrgus bellieri

(OberthÜr, 1910)

Frans spikkeldikkopje

Beschrijving:
Het Frans spikkeldikkopje is een soort van bloemrijke, grazige vegetaties en is zowel in (sub)alpiene graslanden te vinden als bij vochtige, soms ruige, grazige vegetaties. Als waardplanten worden Potentilla -soorten (ganzerik) gebruikt zoals P. sylvestris , P. anserina (zilverschoon), P. verna (voorjaarsganzerik) en P. reptans (vijfvingerkruid). Het Frans spikkeldikkopje heeft één generatie per jaar en overwintert als rups.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Matig voedselrijk grasland
Vochtig grasland en ruigte

Sterk gelijkende soorten:
Pyrgus armoricanus
Pyrgus carthami
Pyrgus alveus
Pyrgus serratulae

Verspreiding:
Het Frans spikkeldikkopje komt behalve in ZO-Frankrijk (Lozère, Provence, Alpen), ook in N- en NO-Spanje voor, in de westelijke Italiaanse Alpen, de Apennijnen en in Albanië. Vliegt van 500 tot 2000m.

Vliegtijd:
juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. bellieri 7

%LABEL% (%SOURCE%)