Pyrgus cinarae

(Rambur, 1839)

Turks spikkeldikkopje

Beschrijving:
Het Turks spikkeldikkopje komt vooral op droge, vaak rotsachtige, bloemrijke plekken voor; zowel op kalkrijke als niet-kalkhoudende grond. Ook langs boswegen, bij open struweel en in droge rivierbeddingen zijn de vlinders aangetroffen. In Spanje komt de soort op open plekken in dennenbos voor. De vlinders zitten vaak op vochtige grond, waar ze water en opgeloste mineralen opzuigen. Als waardplant wordt in ZO-Europa Potentilla recta (rechte ganzerik) gebruikt, de waardplant van de Spaanse populaties is niet bekend. De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als rups.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe

Sterk gelijkende soorten:
Pyrgus onopordi
Pyrgus carlinae
Pyrgus cirsii

Verspreiding:
Komt in ZO-Europa voor (Bulgarije, Macedonië en N-Griekenland) en zeer lokaal in M-Spanje (Cuenca - Montes Universalis). Vliegt van 400-1900m, in Spanje van 900-1600m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. cinarae 7

%LABEL% (%SOURCE%)