Pyrgus malvoides

(Elwes and Edwards, 1897)

Zuidelijke aardbeivlinder

Beschrijving:
De zuidelijke aardbeivlinder verschilt in uiterlijk niet van de aardbeivlinder, alleen de genitaliën van de mannetjes en de vrouwtjes verschillen tussen beide soorten. De vlinders zijn bij diverse typen voedselarme, grazige vegaties te vinden, zowel op zure als kalkrijke bodems en zowel op vochtige als droge plekken. Ook bij heidevegetaties, in veengebieden, bij rotsachtige hellingen en open struweel komen ze voor. Kleine plekken van tientallen vierkante meters kunnen al als voortplantingsgebied worden gebruikt. De rupsen leven van Potentilla - (ganzerik), Agrimonie - (agrimonie) en Fragaria -soorten (aardbei); met name van Potentilla erecta (tormentil) wordt regelmatig gebruik gemaakt. De volgroeide rups verlaat de waardplant en spint aan de voet ervan een cocon om daarin te verpoppen. De soort heeft meestal twee generaties per jaar, op grotere hoogte echter maar één. De overwintering vindt plaats als pop.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Pyrgus malvae
Pyrgus alveus
Pyrgus armoricanus

Verspreiding:
Komt in ZW- en Z-Europa voor: vanaf M-Frankrijk, Z-Zwitserland en Oostenrijk naar het zuiden toe tot in Spanje, Portugal en Italië. Vliegt vanaf zeeniveau tot 2500m.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. malvoides 7

%LABEL% (%SOURCE%)