Spialia phlomidis

(Herrich-Schäffer, 1845)

Groot windedikkopje

Beschrijving:
Het groot windedikkopje vliegt in droge graslanden, bij droog struweel, op rotsachtige plekken en langs bosranden. De waardplanten in Europa zijn niet met zekerheid bekend, waarschijnlijk worden Convolvulus -soorten (winde) gebruikt. Ook het aantal generaties is onduidelijk, het lijken er twee per jaar te zijn.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Spialia sertorius
Spialia orbifer
Spialia therapne
Pyrgus malvae

Verspreiding:
Komt in de Balkan voor vanaf ZW-Joegoslavië tot in Bulgarije en Griekenland. Vliegt tot 2200m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus, september, oktober.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
S. phlomidis 7

%LABEL% (%SOURCE%)