Pseudochazara cingovskii

Gross, 1973

Macedonische heremiet

Beschrijving:
Het leefgebied van de Macedonische heremiet bestaat uit droge, kalkstenen rotsen met hier en daar grazige vegetatie. De soort heeft één generatie per jaar.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe

Sterk gelijkende soorten:
Pseudochazara amymone

Verspreiding:
Komt voor in Z-Macedonië (Pletvar massief bij Prilep) en in Albanië. Vliegt in Macedonië van 1000-1200m.

Vliegtijd:
juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. cingovskii 7

%LABEL% (%SOURCE%)