Chazara prieuri

(Pierret, 1837)

Bonte heremiet

Beschrijving:
De bonte heremiet komt voor op open, droge terreinen, zoals kalkstenen plateaus, droge steppeachtige graslanden, grazige hellingen met struweel en soms ook op met bossen begroeide, steile hellingen. De vlinders komen zeer lokaal en in lage aantallen voor. Ze vliegen vaak samen met de heremiet (C. briseis). Als waardplant worden verschillende grassoorten gebruikt. De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als rups.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Chazara briseis

Verspreiding:
Komt lokaal in O-Spanje voor: bij Huesca, Zaragossa, Madrid, Cuenca, Teruel, Alicante, Murcia en Grenada. Vliegt van 600-1400m.

Vliegtijd:
juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
C. prieuri 7

%LABEL% (%SOURCE%)