Arethusana arethusa

(Denis and SchiffermÜller, 1775)

Oranje steppevlinder

Beschrijving:
De oranje steppevlinder komt voor op warme schrale graslanden, die vaak tegen bosranden of struwelen aan liggen. Ze kunnen zowel op kalkrijke als zure bodems aanwezig zijn. Het is een onopvallende soort. Het vrouwtje laat de eitjes gewoon in de vegetatie vallen en de jonge rupsen kiezen dan zelf wat ze willen eten. Ze leven van verschillende soorten grassen, onder andere Bromus erectus (dravik), Brachypodium pinnatum (gevinde kortsteel), Cynosurus cristatus (kamgras), Corynephorus canescens (buntgras) en Festuca (zwenkgras). De rups overwintert in het eerste stadium. De verpopping vindt in een graspolletje plaats. De oranje steppevlinder vliegt in één generatie per jaar.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe

Sterk gelijkende soorten:
Pseudochazara graeca
Pseudochazara orestes

Verspreiding:
Een soort van ZO- en ZW-Europa. Komt voor in Griekenland en Balkan tot NO-Italië, O-Oostenrijk en Slowakije. Verder op Iberisch Schiereiland behalve Z-Portugal en W-Galicië, en in Frankrijk (Charente-Maritimes tot Eure, Sommes, Meurthe-et-Moselle en Haut-Rhin). Vliegt van zeeniveau tot 2000m.

Vliegtijd:
juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
In Nederland dwaalgast (een waarneming in 1927), in Wallonië dwaalgast. Het is onduidelijk of er in Noord-Frankrijk nog stabiele populaties voorkomen.

Trend en mate van voorkomen per land:
A. arethusa 7

%LABEL% (%SOURCE%)