Hipparchia neomiris

(Godart, 1822)

Corsicaanse heivlinder

Beschrijving:
De Corsicaanse heivlinder komt voor op open hellingen met een begroeiing van grazige vegetatie en (dwerg)struweel, soms in de buurt van naaldbossen maar de vlinders vliegen ook boven de boomgrens. Als waardplant worden verschillende grassoorten gebruikt, onder andere Festuca morisiana . De rupsen hebben geen echte diapauze en eten in de winter door als het niet te koud is. De soort heeft één generatie per jaar.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe
Heide en struweel

Sterk gelijkende soorten:
Onmiskenbaar

Verspreiding:
Komt alleen op de eilanden Corsica, Sardinië, Elba en Capraia voor. Vliegt van 300-2100m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
H. neomiris 7

%LABEL% (%SOURCE%)