Melanargia lachesis

(HÜbner, 1790)

Spaans dambordje

Beschrijving:
Het Spaans dambordje vliegt in bloemrijke, droge tot vochtige graslanden, bij droog struweel en langs bosranden en heggen. De vlinders bezoeken vaak bloemen. Als waardplanten worden verschillende grassoorten gebruikt zoals Poa annua (straatgras), Festuca pratensis (beemdlangbloem), Bromus madritensis en Brachypodium retusum . De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als rups.

Leefgebied:
Struweel en grasland
Altijdgroen loofbos
Bomenlanen en heggen
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland
Puinhellingen
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Melanargia galathea
Melanargia russiae
Melanargia larissa

Verspreiding:
Komt in Spanje en Portugal voor (ontbreekt grotendeels in het zuidwesten en langs de Spaanse noordkust), in Frankrijk langs de Middellandse Zee (vanaf de Pyreneeën tot het Rhône-dal) en geïsoleerd bij Montauban. Vliegt vanaf zeeniveau tot ca. 2000m, soms tot 2500m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
M. lachesis 7

%LABEL% (%SOURCE%)