Erebia epistygne

(HÜbner, 1824)

Lente-erebia

Beschrijving:
De lente-erebia vliegt in het vroege voorjaar op grazige, rotsige, open plekken in lichte bossen. De Spaanse populaties in de Montes Universalis komen voor op vlakke, open plekken in lichte dennenbossen op een kalkrijke bodem; de open plekken worden gekenmerkt door een vegetatie van korte grassen en lage struikjes en met hier en daar rotsen. Belangrijkste waardplant is Festuca ovina (genaald schapengras), maar ook andere Festuca - en Poa -soorten worden als waardplant genoemd.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Droog kalkgrasland en steppe

Sterk gelijkende soorten:
Onmiskenbaar

Verspreiding:
Komt in ZO-Frankrijk voor (vanaf de Languedoc tot in de Provence en de Franse Alpen) en in Spanje in de uitlopers van de oostelijke Pyreneeën en in berggebieden in M-Spanje (in de omgeving van Guadalajara, Cuenca en Teruel). Vliegt in Frankrijk van 450-1500m, in Spanje van 900-1500m.

Vliegtijd:
maart, april, mei.

Status Europa:
Kwetsbaar in Europa door achteruitgang van 20 tot 50% in de laatste 25 jaar en het zeer beperkte voorkomen.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
E. epistygne 7

%LABEL% (%SOURCE%)