Erebia gorgone

Boisduval, 1833

Pyreneeënzijde-erebia

Beschrijving:
De Pyreneeënzijde-erebia is te vinden op puinhellingen met stukken grazige vegetatie en op steile, grazige hellingen. Als waardplanten worden vooral Poa -soorten (beemdgras) gebruikt. De soort overwintert als rups.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Puinhellingen

Sterk gelijkende soorten:
Erebia gorge
Erebia rhodopensis
Erebia aethiopella
Erebia mnestra

Verspreiding:
Komt in de Pyreneeën voor tussen 1500 en 2500m; in Spanje vooral boven de 2000m in het centrale deel van de Pyreneeën.

Vliegtijd:
juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
E. gorgone 7

%LABEL% (%SOURCE%)