Melitaea aurelia

Nickerl, 1850

Steppeparelmoervlinder

Beschrijving:
De steppeparelmoervlinder is een soort van open droge graslanden en heiden op kalkhellingen. Deze vlindersoort kan zeer veel hitte verdragen. Het vrouwtje zet de eitjes af in groepen op de onderkant van bladeren van de waardplant Plantago lanceolata (smalle weegbree). De rupsen leven in een gezamenlijk spinselnest waarin ze ook overwinteren. De verpopping vindt onderin de vegetatie plaats. De steppeparelmoervlinder vliegt in een tot twee generaties per jaar, afhankelijk van ligging en hoogte van het vliegterrein.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland
Vochtig grasland en ruigte

Sterk gelijkende soorten:
Melitaea diamina
Melitaea athalia
Melitaea britomartis
Melitaea varia

Verspreiding:
Een soort van Centraal-Europa. Ontbreekt in Scandinavië, Nederland, N- en Midden-België, NW- en ZW-Frankrijk, Iberisch Schiereiland, mediterrane eilanden, Italië behalve noorden, Macedonië en Griekenland behalve het noorden. Vliegt van 100 tot 1500m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Status Europa:
Kwetsbaar in Europa door achteruitgang van 20 tot 50% in de laatste 25 jaar.

Status Benelux:
In Vlaanderen dwaalgast, in Wallonië bedreigd. Goede populaties bevinden zich op kalkhellingen, onder andere in de Eifel en de Ardennen.

Trend en mate van voorkomen per land:
M. aurelia 7

%LABEL% (%SOURCE%)