Melitaea deione

(Geyer, 1832)

Spaanse parelmoervlinder

Beschrijving:
De Spaanse parelmoervlinder is op allerlei bloemrijke, grazige plekken te vinden: in bloemrijke graslanden (zowel op zure als kalkrijke grond en zowel op droge als vochtige plekken) en bij kruidenrijke, grazige vegetaties langs oevers, struweel en bosranden. In Zwitserland (het uiterste noorden van het verspreidingsgebied) komt de soort alleen op droge, warme plekken met struweel voor. Als waardplanten worden verschillende Linaria - (vlasleeuwenbek), Antirrhinum - (leeuwenbek) en soms ook Digitalis -soorten (vingerhoedskruid) gebruikt. Het vrouwtje legt de eieren in groepjes op de onderkant van de bladeren. De soort heeft op de meeste plaatsen twee generaties per jaar, in de Alpen echter maar één. De rupsen overwinteren in een spinselnest.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Melitaea athalia

Verspreiding:
Deze zuidwest-europese soort komt voor in Portugal, in grote delen van Spanje (ZO-Spanje, in M-Spanje in de Sierra de Gredos en verder oostwaarts, NO-Spanje, Pyreneeën en het Cantabrisch gebergte), in ZO-Frankrijk, in de Italiaanse Alpen en in Zwitserland (zeer lokaal in Wallis). Vliegt tot 1600m.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
M. deione 7

%LABEL% (%SOURCE%)