Melitaea diamina

(Lang, 1789)

Woudparelmoervlinder

Beschrijving:
De woudparelmoervlinder is een soort van beschut gelegen moerassen en vochtige open plekken in bossen. Op grotere hoogte komt hij ook voor op ruige kalkgraslanden. Als waardplanten dienen verschillende soorten Valeriana (valeriaan). Het vrouwtje zet de eitjes in grote groepen naast elkaar op de onderkant van de bladeren af. De kleine rupsen foerageren voor een korte duur en overwinteren dan gezamenlijk in een spinselnest. Na de overwintering gaan ze uit elkaar. De verpopping vindt dicht bij de grond op de waardplanten plaats. De woudparelmoervlinder brengt één generatie per jaar voort. Alleen op geringe hoogte in de Alpen en in Spanje kunnen twee generaties voor komen.

Leefgebied:
Matig voedselrijk grasland
Vochtig grasland en ruigte

Sterk gelijkende soorten:
Melitaea athalia
Melitaea britomartis
Melitaea aurelia

Verspreiding:
Een soort van Centraal-Europa. In Spanje alleen in de noordelijke provincies, in Frankrijk alleen in het middenwesten, zuidwesten en oosten, O-België. In een gebied van N-Duitsland en N-Italië en verder richting oosten, Z-Scandinavië, lokaal in Letland, in de Balkan tot Bulgarije. Vliegt van 100 tot 2000m.

Vliegtijd:
mei, juni, juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Verdwenen uit Nederland sinds 1961, verdwenen uit Vlaanderen sinds 1954, in Wallonië kwetsbaar. Lokaal op graslanden in vochtige bossen, onder andere in de Ardennen.

Trend en mate van voorkomen per land:
M. diamina 7

%LABEL% (%SOURCE%)