Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Veldparelmoervlinder

Beschrijving:
De veldparelmoervlinder is een bewoner van veel verschillende typen bloemrijk grasland. Deze vlinder kan zowel op hooilanden en weilanden maar ook op wegbermen en overhoekjes overleven. Vliegterreinen kunnen zowel op kalkrijke als ook op zure bodems liggen. Soms zijn ze beschut en soms open. Ook op kleine vliegterreinen kunnen soms veel vlinders vliegen. Als waardplanten worden allerlei soorten Plantago (weegbree), Centaurea (knoopkruid) en Veronica (ereprijs) gebruikt. De eitjes worden in grote groepen op de onderkant van de bladeren gelegd. De rupsen leven in een spinselnest, waarin ze halfvolwassen overwinteren. In de lente ontwikkelt zich een (klein) deel van de rupsen snel, zodat deze groep nog een partiële tweede generatie voort kan brengen. De overigen groeien langzamer en produceren maar één generatie. De verpopping vindt dicht bij de grond plaats. De veldparelmoervlinder brengt zo één en op goede locaties een partiële tweede generatie voort.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Melitaea arduinna

Verspreiding:
Een soort van Centraal en O-Europa. Ontbreekt op Iberisch Schiereiland behalve in de noordelijke provincies, Sierra de Guadarrama, Montes Universalis en N-Portugal. Ontbreekt verder op de mediterrane eilanden behalve Sicilië en Corfu, Nederland, Ierland en Groot-Brittannië behalve eiland Wight. In Scandinavië alleen in het zuiden. Vliegt van zeeniveau tot 2000m.

Vliegtijd:
mei, juni, juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
In Nederland ernstig bedreigd, in Vlaanderen met uitsterven bedreigd, in Wallonië bedreigd.

Trend en mate van voorkomen per land:
M. cinxia 7

%LABEL% (%SOURCE%)