Nymphalis vaualbum

(Denis and SchiffermÜller, 1775)

Gehakkelde vos

Beschrijving:
De gehakkelde vos heeft inderdaad wat van een grote vos en een gehakkelde aurelia, maar is door zijn witte vleugelpunten gemakkelijk te herkennen. De soort komt in O-Europa in het laagland voor. De vlinders vliegen op open plekken in of aan de rand van loofbossen of gemengde bossen. Ze hebben een voorkeur voor vochtige bossen. De vrouwtjes zetten de eitjes af op Betula (berk), Salix (wilg), Populus (populier) en Ulmus (iep). De gehakkelde vos heeft één generatie per jaar. Omdat de soort als vlinder overwintert is hij zowel in de zomer en herfst te zien als in de daaropvolgende lente. Het is een mobiele vlinder.

Leefgebied:
Gemengd bos
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Aglais urticae
Nymphalis xanthomelas
Nymphalis polychloros

Verspreiding:
Komt lokaal voor in O-Europa: vanaf O-Oostenrijk tot in de Balkan en verder naar het oosten. Komt in Z-Finland, de Baltische staten en Polen waarschijnlijk alleen tijdelijk voor. Het is moeilijk vast te stellen of de soort ergens vaste populaties heeft of alleen als zwerver aanwezig is en zich eventueel tijdelijk voortplant.

Vliegtijd:
maart, april, juni, juli, augustus, september.

Status Europa:
Bedreigd in Europa door achteruitgang van 50 tot 80% in de laatste 25 jaar en het beperkte voorkomen.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
N. vaualbum 7

%LABEL% (%SOURCE%)