Boloria improba

(Butler, 1877)

Donkere parelmoervlinder

Beschrijving:
De donkere parelmoervlinder vliegt in het uiterste noorden van Europa op de open, grazige vlakten; vaak op flauwe hellingen die beschut liggen tegen de overheersende westenwinden. Op sommige plekken kan de soort talrijk voorkomen (honderden individuen bij elkaar). Voorafgaand aan de paring vertonen de vlinders een typisch gedrag waarbij het mannetje het vrouwtje volgt terwijl ze kleine stukjes vliegen en een soort sprinkhanensprongen lijken te maken. De eitjes worden onder andere afgezet op Polygonum viviparum , maar het is niet duidelijk of dit ook de waardplant is. De ontwikkeling van ei tot vlinder duurt twee jaar.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Heide en struweel
Matig voedselrijk grasland
Sclerofiele struikvegetatie
Vochtig grasland en ruigte

Sterk gelijkende soorten:
Onmiskenbaar

Verspreiding:
De soort heeft een klein verspreidingsgebied en komt alleen ten noorden van 68,5°NB voor in het grensgebied van Noorwegen, Zweden en Finland. Vliegt tussen 600-950m.

Vliegtijd:
juli.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
B. improba 7

%LABEL% (%SOURCE%)