Boloria thore

(HÜbner, 1803)

Thor's parelmoervlinder

Beschrijving:
Thor's parelmoervlinder komt in de Alpen voor op bloemrijke, open plekken in bossen of in inhammen in bosranden. De soort heeft een voorkeur voor vochtige, op het noorden gerichte hellingen en is vaak langs beekjes en in ravijnen te vinden. In het Scandinavische deel van hun verspreidingsgebied vliegen de vlinders op open plekken in berken- en naaldbossen, langs bergmeren, bij moerassige plekken, in geulen en rivierbeddingen. Belangrijkste waardplant is Viola biflora , maar ook andere viooltjes-soorten worden gebruikt. Het vrouwtje legt de eitjes op de waardplant of op andere planten die in de buurt groeien. De ontwikkeling van de rupsen duurt bijna twee jaar.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Moeras
Vochtig grasland en ruigte

Sterk gelijkende soorten:
Boloria euphrosyne
Boloria selene

Verspreiding:
Deze soort komt in Europa in twee duidelijk gescheiden gebieden voor: in Lapland, M-Noorwegen, W-Zweden en Litouwen en in de Alpen van Zwitserland, Italië, Oostenrijk en Beieren. Vliegt in het noorden tussen 300-1000m, in de Alpen tussen 800-1800m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Status Europa:
Kwetsbaar in Europa door achteruitgang van 20 tot 50% in de laatste 25 jaar.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
B. thore 7

%LABEL% (%SOURCE%)