Boloria polaris

(Boisduval, 1828)

Poolparelmoervlinder

Beschrijving:
Het leefgebied van de poolparelmoervlinder bestaat uit de open toendra, met een afwisseling van lage vegetatie en rotsen. De vlinders vliegen zigzaggend, laag bij de grond. Net als bij andere noordelijke soorten kan de vliegtijd van jaar tot jaar sterk verschillen, afhankelijk van de weersomstandigheden in de periode voorafgaand aan het verschijnen van de vlinders. De waardplant van de poolparelmoervlinder is niet bekend. De ontwikkeling van ei tot vlinder duurt twee jaar.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Heide en struweel
Matig voedselrijk grasland
Steile rotsen - binnenland
Vochtig grasland en ruigte

Sterk gelijkende soorten:
Boloria chariclea
Boloria freija

Verspreiding:
Zoals zijn naam al aangeeft komt de poolparelmoervlinder alleen in het uiterste noorden van Europa voor: in N-Noorwegen, N-Finland en zeer zeldzaam in N-Zweden. Vliegt tussen 100 en 1400m.

Vliegtijd:
juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
B. polaris 7

%LABEL% (%SOURCE%)