Boloria freija

(Thunberg, 1791)

Freija's parelmoervlinder

Beschrijving:
Freija's parelmoervlinder plant zich voort in moeras- en veengebieden. Het vrouwtje zet de eitjes één voor één af op Vaccinium uliginosum (rijsbes), mogelijk ook op Rubus chamaemorus , Arctostaphylos alpina , A. uva-ursi (berendruif) en Empetrum nigrum (kraaiheide). De vlinders kunnen op zoek naar nectarplanten ook bij drogere, grazige vegetaties worden gevonden. Met name Silene acaulis is een veel gebruikte nectarplant. De soort heeft één generatie per jaar.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Hoogveen

Sterk gelijkende soorten:
Boloria chariclea
Boloria polaris

Verspreiding:
Komt in grote delen van Noorwegen, Zweden en Finland voor: vanaf 58°NB tot in het uiterste noorden. De soort komt in het noordelijk deel van haar verspreidingsgebied algemener voor dan in het zuiden. Ontbreekt in de Noorse kustzone. Is zeer zeldzaam in Letland en uitgestorven in Estland. Vliegt tussen 200-1000m.

Vliegtijd:
juni, juli.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
B. freija 7

%LABEL% (%SOURCE%)