Argynnis laodice

(Pallas, 1771)

Tsarenmantel

Beschrijving:
De tsarenmantel is een grote parelmoervlinder die gemakkelijk aan de opvallende tekening op de onderkant van de achtervleugel is te herkennen. Het leefgebied van deze soort bestaat uit vochtige, bloemrijke graslanden in open loofbossen of gemengde bossen. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes drinken graag nectar uit bramenbloemen. De rupsen leven op viooltjes -soorten (Viola palustris (moerasviooltje) en V. canina (hondsviooltje)). De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als ei.

Leefgebied:
Gemengd bos
Vochtig grasland en ruigte
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Onmiskenbaar

Verspreiding:
De tsarenmantel is een oost-europese soort, die vooral voorkomt in de Baltische staten en verder hier en daar in Z-Finland, Polen, Hongarije, N-Roemenië en Slowakije.

Vliegtijd:
juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
A. laodice 7

%LABEL% (%SOURCE%)