Argynnis pandora

(Denis and SchiffermÜller, 1775)

Kardinaalsmantel (Pandora)

Beschrijving:
De kardinaalsmantel is een soort van bosranden, zeer open bossen en van open plekken in bossen begroeid met struiken en kruidenrijke, grazige vegetatie. De vlinders zijn – net als de keizersmantel– vaak aan te treffen op plekken met veel forse nectarplanten, zoals distelsoorten. De eitjes worden afzonderlijk op de bladeren van viooltjes gelegd. De kardinaalsmantel is een goede vlieger, zodat soms zwervers buiten het voortplantingsgebied worden waargenomen (bijvoorbeeld in Zwitserland). De soort overwintert als jonge rups.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Argynnis paphia

Verspreiding:
Komt in vrijwel geheel Z-Europa voor, met als noordgrens van het verspreidingsgebied de Franse zuidwestkust, de O-Pyreneeën en de Drôme, de Italiaanse Alpen (ontbreekt echter in grote delen van N-Italië), Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Komt ook op veel eilanden in de Middellandse Zee voor. Vliegt tot 1600m.

Vliegtijd:
mei, juni, juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
A. pandora 7

%LABEL% (%SOURCE%)