Aricia artaxerxes

(Fabricius, 1793)

Vals bruin blauwtje

Beschrijving:
Het vals bruin blauwtje is heel moeilijk te onderscheiden van het bruin blauwtje. Soms kunnen ze door het typen vliegterrein en de ligging ervan worden herkend. Het vals bruin blauwtje komt voor op koelere en hoger gelegen plaatsen, en zijn verspreiding gaat veel verder naar richting noorden. Vliegterreinen bestaan uit open graslanden of vegetaties langs droge bosranden. Het vals bruin blauwtje lijkt veel meer gebonden aan kalkbodems dan het bruin blauwtje. De eitjes worden afgezet op Helianthemum -soorten (zonneroosjes), maar ook op diverse soorten Geranium (ooievaarsbek). De rups voedt zich met de bladeren en wordt veel bezocht door mieren van het geslacht Lasius . Ze overwintert als ze halfvolgroeid is. De verpopping vindt plaats in de strooisellaag. Er vliegt altijd één generatie. In het grootste deel van het verspreidingsgebied komt de ondersoort A. artaxerxes allous voor. Deze heeft geen witte stip op de bovenkant van de vleugels en duidelijke zwarte stippen op de onderkant. De in Schotland en N-Engeland voorkomende ondersoort A. artaxerxes artaxerxes heeft een witte stip op de bovenkant, terwijl de zwarte stippen op de onderkant sterk verminderd zijn of zelfs kunnen ontbreken. De in de zuidelijke bergen voorkomende ondersoort A. artaxerxes montensis lijkt op A. a. allous , maar is groter.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Aricia cramera
Aricia agestis
Aricia morronensis

Verspreiding:
Schotland, N-Engeland, Scandinavië tot 70°NB, plaatselijk in de Baltische Staten, Z-Duitsland, Z-Polen, Alpen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Macedonië, Bulgarije, Griekenland, Italië, Z-Frankrijk, N- en O-Spanje. Vliegt in Scandinavië op zeeniveau, naar het zuiden op steeds grotere hoogte tot 2300m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet voor in de Benelux. Dichtstbij gelegen populaties in Scandinavië, Noord-Engeland en Schotland.

Trend en mate van voorkomen per land:
A. artaxerxes 7

%LABEL% (%SOURCE%)