Iolana iolas

(Ochsenheimer, 1816)

Blazenstruikblauwtje

Beschrijving:
Het blazenstruikblauwtje is het grootste blauwtje van Europa. De populaties kennen een lokaal voorkomen bij struiken en bosranden op kalkrijke grond. Alleen de mannetjes worden soms op grotere afstand van de waardplanten gezien. De waardplant van dit blauwtje is de blazenstruik (Colutea arborescens), in Griekenland ook C. cilicica . Het vrouwtje plaatst de eitjes aan de binnenkant van kelkbuizen en peulen, waarbij ze meestal meerdere eitjes tegelijk afzet. De rupsen verblijven binnenin de peulen. Ze leven van de zaden en worden regelmatig door mieren bezocht. Als de peul tegen het licht wordt gehouden is het silhouet van de rups meestal goed te zien. De verpopping vindt aan de voet van de waardplant plaats. De pop overwintert. De blazenstruik is behalve waardplant ook de voornaamste nectarplant. Het blazenstruikblauwtje vliegt in één generatie per jaar. Soms komt ook een partiële tweede generatie voor.

Leefgebied:
Heide en struweel
Sclerofiele struikvegetatie
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Onmiskenbaar

Verspreiding:
Een soort van ZO-Europa. In Spanje in de Sierra Nevada, Montes Universalis en Catalonië. In Frankrijk van de O-Pyreneeën tot Provence en Savoie, het Rhône-dal in Zwitserland, Midden- en N-Italië, Oostenrijk en verder in oostelijke en zuidelijke richting. Vliegt van 100 tot 1800m hoogte.

Vliegtijd:
mei, juni, juli.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
I. iolas 7

%LABEL% (%SOURCE%)